VLF-500-00/02: Đầu báo khói dạng ống

VLF-500-00/02: Đầu báo khói dạng ống

Mã sản phẩm: VLF-500-00/02

Thông tin chi tiết

Tính năng chính:

 • Lắp đặt và vận hành ngoài luồng.
 • Cảm biến luồng khí siêu âm.
 • Phát hiện khói tuyệt đối dựa trên laser.
 • Thiết kế mạng ống tiền chế.
 • Ngưỡng báo động lập trình.
 • Làm sạch hàng rào bảo vệ quang học không khí.
 • Hiển thị nhận dạng tức thì.
 • Trình tìm lỗi tức thời.
 • Khói AutoLearn.
 • Lưu lượng AutoLearn.
 • Cửa ra vào dịch vụ.
 • Ghi nhật ký nhiều sự kiện (trong các nhật ký riêng biệt), tối đa 18.000 sự kiện.
 • Khả năng cấu hình ngoại tuyến / trực tuyến.