VLC-50000-MRN: Máy dò khói không khí

VLC-50000-MRN: Máy dò khói không khí

Mã sản phẩm: VLC-50000-MRN

Thông tin chi tiết

Sự miêu tả
VESDA VLC được tạo thành từ hai phần: vỏ chính và vỏ trước.
Các bao vây chính chứa tất cả các thành phần quan trọng của máy dò. Tất cả các mục không thể sửa chữa như bảng xử lý chính và buồng dò được gắn cách xa khu vực truy cập chung, bảo vệ chúng trong quá trình cài đặt và dịch vụ.

Bìa trước bao gồm:
• 5 đèn LED: Cháy, Báo động trước / Cảnh báo, Lỗi, OK, Đặt lại / Cô lập
• Đặt lại / Cách ly nút ấn (nhấn để đặt lại,