MTL5561: Khóa cách ly Hochiki

MTL5561: Khóa cách ly Hochiki

Thông tin chi tiết

– Cài đặt đơn giản tiêu chuẩn gắn kết DIN.

– Lắp đặt và bảo trì đơn giản bằng cách sử dụng plug-in kết nối.

– Mạch điện ngõ vào bảo vệ chống phân cực ngược.

– Hỗ trợ 2 zone.

– Điện áp của Zener diode: 28VDC.

– Dòng điện ngắn mạch: 93 mA.

– Phạm vi dòng điện: 1 to 40 mA.

– Điện áp vòng cung cấp: 6 to 30VDC.

– Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +60°C.

– Nhiệt độ lưu trữ: -40°C to +80°C.

– Kích thước: 124 x 105 x 16 mm.

– Trọng lượng: 143 g.