KFDO-CS-EX2.51P – Khóa an toàn Hochiki

KFDO-CS-EX2.51P – Khóa an toàn Hochiki

Thông tin chi tiết

  • Rào cản cô lập 2 Kênh
  • 24 V DC cung cấp (Loop Powered)
  • Đầu vào/đầu ra hiện tại 0 mA 40 mA
  • I/P hoặc nguồn điện của bộ phát
  • Độ chính xác 1%
  • Bảo vệ phân cực ngược
  • Lên đến SIL2 ACC. để IEC 6158