HSC-4R12: Đế đầu báo khói thường có rơ le

HSC-4R12: Đế đầu báo khói thường có rơ le

Thông tin chi tiết

STANDARD FEATURES
• Current limiting resistor
• Latching annunciator output
• Latching circuit
• Alarm LED
• Rugged built
• Easy to mount/install

Sản phẩm cùng seri : HSC-4R/12W – HSC-4RW – HSC-4R