HFP CP-XT3S: Bảng điều khiển khu vực

HFP CP-XT3S: Bảng điều khiển khu vực

Thông tin chi tiết

  • Được chứng nhận đầy đủ cho BS EN54-2 và BS EN54-4.
  • 2-wire và các phiên bản tiêu chuẩn trong 2, 4 hoặc 8 vùng.
  • Tương thích để sử dụng trên.
  • BS5839: phần 1:2013 cài đặt.
  • 2-dây lặp và bảng phụ trợ.