Điện thoại báo cháy cầm tay FNV-FH

Điện thoại báo cháy cầm tay FNV-FH

Thông tin chi tiết

Điện thoại báo cháy cầm tay FNV-FH

  • Điện thoại cầm tay cho tủ điện thoại báo cháy
  • Kết nối với tủ phân phối chính
  • Nghe và đàm thoại với máy chính
  • Xuất xứ: Hochiki – Mỹ