HFP CP-2KS: Tủ báo cháy thường trung tâm Hochiki

HFP CP-2KS: Tủ báo cháy thường trung tâm Hochiki

Mã sản phẩm: HFP CP-2KS

Thông tin chi tiết

– Phạm vi HFP CP của bảng điều khiển hỏa lực thông thường.

– Có đặc điểm kỹ thuật cao, đơn vị kiểm soát đầy đủ tính năng.

– HFP CP có sẵn với 2, 4 hoặc 8 vùng.( HFP CP-4KS – HFP CP-8KS )

Bảng điều khiển HFP CP tương thích với hầu hết các máy dò, điểm gọi và âm thanh tiêu chuẩn, thông thường và cũng tương thích với Cơ sở phát hiện 2 dây của cơ sở hạ tầng từ Hochiki. Bộ nguồn 2 pin tích hợp và bộ sạc pin bù nhiệt độ cung cấp năng lượng dồi dào cho cả hai, định mức 0,5 Ampe đầu ra âm thanh tiêu chuẩn, đầu ra âm thanh khu vực trên các phiên bản dây 2 dây và một đầu ra cung cấp phụ trợ 24V.