Hochiki VoiceNET – FNV-DP

Hochiki VoiceNET – FNV-DP

Thông tin chi tiết

Hệ thống FNV bao gồm dung lượng cho 6 kênh âm thanh đồng thời. Điều này cung cấp cho việc sơ tán, lưu trú hoặc thông báo địa chỉ công cộng khác và tin nhắn tự động.

 1. FNVDPS25R220
 2. FNVDPS50R220
 3. FNVDPS100R220
 4. FNVDPS25RP220
 5. FNVDPS50RP220
 6. FNVDPS100RP220
 7. FNVDP25R220
 8. FNVDP50R220
 9. FNVDP100R220
 10. FNVDP25RP220
 11. FNVDP50RP220
 12. FNVDP100RP220
 13. FNVDPS100R42220
 14. FNVDPS100RP42220
 15. FNVDP100R42220
 16. FNVDP100RP42220
 17. FNVDP200R42220
 18. FNVDP200RP42220

 Fully supervised
 Easy installation and operation
 Natural voice sound recordings
 Built-in alarm evacuation and alert signals
 Up to 4 minute message capacity
 Compatible with 12VDC or 24VDC fire alarm panels
 UL Listed to be integrated with FireNET®
2127/4127
 3 minute message restart on microphone key
 Up to 256 distributed panels