HFP CP-R4S (24): Trung tâp báo cháy 4 vòng lặp

HFP CP-R4S (24): Trung tâp báo cháy 4 vòng lặp

Thông tin chi tiết

Phạm vi HFP CP-R của bảng lặp lặp thông thường cung cấp độ tin cậy, độ bền và tính linh hoạt tương tự đã được cung cấp bởi phạm vi HFP CP của bảng điều khiển thông thường. Tương thích 100% với phạm vi bảng điều khiển HFP CP hoàn chỉnh và phạm vi sản phẩm thông thường của Hochiki CDX, bảng điều khiển HFP CP-R cung cấp cho trình cài đặt hoàn toàn linh hoạt và hoàn toàn yên tâm.
Có sẵn trong ba mô hình, 2 vùng – HFP CP-R2 (24), 4 vùng – HFP CP-R4 (24) và 8 vùng – HFP CP-R8 (24).