CWSB-E (WHT): Còi đèn kết hợp thường Hochiki

CWSB-E (WHT): Còi đèn kết hợp thường Hochiki

Thông tin chi tiết

  • Thiết kế mạnh mẽ.
  • Mức tiêu thụ hiện tại thấp.
  • Dễ dàng cài đặt.
  • Tối đa 113 dB (A) @ 1 mét (Tone 15).
  • 32 người dùng lựa chọn âm.
  • Sử dụng công nghệ LED cường độ cao.
  • EN54 chấp thuận phần 3.