CCP-W-IS: Nút nhấn khẩn chống nổ

CCP-W-IS: Nút nhấn khẩn chống nổ

Thông tin chi tiết

– Hỗ trợ một ly Glass Frangible phần tử hoặc nhựa ‘Non Frangible thành phần

– Thiết bị đầu cuối có thể chứa tối đa Dây dẫn rắn 2,5 mm2

– Đã phê duyệt EN54 Phần 12

– Thiết kế chắc chắn, có chống giả mạo cơ sở

– Phân loại ATEX để II 1GD Ex ia IIC T4 Ga

– Biến thể được phê duyệt cấp 2 của SIL