Card mở rộng 2 loop cho trung tâm báo cháy latitude S758-HA

Card mở rộng 2 loop cho trung tâm báo cháy latitude S758-HA

Mã sản phẩm: S758-HA
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Card mở rộng 2 loop cho trung tâm báo cháy latitude S758-HA

Mô tả  : Card mở rộng 2 loop cho trung tâm báo cháy latitude S758-HA  theo dõi trạng thái thiết bị vòng lặp và cung cấp trạng thái cho bộ xử lý bảng điều khiển. Nó giữ cấu hình thiết bị và hoạt động một cách độc lập khi có sự cố sẩy ra.