Module kết nối mạng cho trung tâm báo cháy địa chỉ Latitude S723-AH

Module kết nối mạng cho trung tâm báo cháy địa chỉ Latitude S723-AH

Mã sản phẩm: S723-AH
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Module kết nối mạng cho trung tâm báo cháy địa chỉ Latitude S723-AH

Mô tả : Module kế nối mạng mạng Latitude S723-AH cung cấp khả năng liên lạc tốc độ cao cho các bảng điều khiển với nhau. Các
trung tâm báo cháy được cung cấp bởi mô-đun này có thể hỗ trợ kết hợp bảng và phụ kiện. Module kết nối mạng cho trung tâm báo cháy địa chỉ Latitude S723-AH Các bảng có thể nhận các sự kiện từ các bảng khác trong mạng. Các Mạng lớp  được sử dụng cùng với module mạng cung cấp dung sai chống lại các điều kiện sự cố mở và ngắn mạch.