YZU-A/B: Khung lắp trần Hochiki

YZU-A/B: Khung lắp trần Hochiki

Thông tin chi tiết

Dễ dàng cài đặt.
Cho phép thiết bị Hochiki được góc cạnh.
Thiết kế mạnh mẽ.
Có thể được sử dụng cho cả hai đơn vị phát hiện cháy và chiếu sáng khẩn cấp.