Testifire 2000-001: Bộ thiết bị thử báo cháy

Testifire 2000-001: Bộ thiết bị thử báo cháy

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 9001-001

Bộ này gồm các thiết bị

  • 1 x Testifire 2000-001 Head Unit
  • 1 x TS3-001 Smoke Capsule
  • 1 x TC3-001 CO Capsule