Testifire 1001-001: Bộ thiết bị thử báo cháy

Testifire 1001-001: Bộ thiết bị thử báo cháy

Thông tin chi tiết

Testifire 1000 Series là máy thử phát hiện đa kích thích đầu tiên trên thế giới về máy dò khói, nhiệt và đa kích thích. Cả hai kích thích khói và nhiệt được tạo ra trong một đơn vị thử nghiệm, và được phân phối riêng lẻ, hoặc – lần đầu tiên – đồng thời; trong bất kỳ sự kết hợp nào được yêu cầu.

Bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 1001-001 bao gồm:

  • 1 x Testifire 1000-001 Head Unit
  • 1 x Testifire TS3-001 Smoke Capsule
  • 1 x Solo 727-001 Fast Charger
  • 2 x Solo 770-001 Battery Baton