Solo 760 – Pin không dây

Solo 760 – Pin không dây

Thông tin chi tiết

2200mAH.

19,3 “dài x 1,2” đường kính.

Slim pin NiMH .

Phù hợp với mô hình:

Solo 460 máy dò nhiệt không dây.

Testifire 1000-máy dò khói và nhiệt kết hợp.

Testifire 2000-kết hợp khói, nhiệt, và máy dò CO thử nghiệm.

Pin không nguy hiểm để vận chuyển dễ dàng trên toàn thế giới.