Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki FNX-20S

Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki FNX-20S

Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki
Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki

Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki FNX-20S

– Là một loại bình xịt để chữa cháy, dùng hợp chất chữa cháy ở thể rắn, ổn định. Khi được kích hoạt thì hợp chất ở thể rắn này chuyển đổi, nở ra một cách nhanh chóng và hiệu quả thành dạng hơi xịt chữa cháy với muối kali.

– Nó dập tắt đám cháy bằng cách phá vỡ những chuỗi phản ứng hoá học ngay trong chính ngọn lửa.

Thông số sản phẩm: FNX-20S

– Chiều dài 6.5” (165mm).

– Đường kính 1.11” (32mm).

– Chiều dài dòng phun – 3.28’ (1,0m).