Model đầu báo cháy YBN-UA (WHT)

Model đầu báo cháy YBN-UA (WHT)

Thông tin chi tiết

Thông số model đầu báo cháy YBN-UA (WHT)

Khớp màu với cảm biến trắng ALK-ASN
Cấu tạo chắc chắn, dễ lắp đặt.
Thích hợp cho độ dày trần tối đa là 30 mm
Được thử nghiệm bởi CSIRO
Tuân thủ AS1670.1-2015