IFD-MB: Giá đỡ đầu báo cháy

IFD-MB: Giá đỡ đầu báo cháy

Thông tin chi tiết

– Thiết kế mạnh mẽ.

– Phù hợp với tất cả các máy dò IFD để gắn tường.

– Cho phép điều chỉnh ngang và dọc.