Đầu nhiệt cố định 60 độ C, có LED, chịu nước DFG-60BLKJ/J

Đầu nhiệt cố định 60 độ C, có LED, chịu nước DFG-60BLKJ/J

Thông tin chi tiết

Đầu nhiệt cố định 60 độ C, có LED, chịu nước DFG-60BLJ và DFG-60BLKJ