YBO-R/6R: Đế đầu báo chuyển tiếp thường Hochiki

YBO-R/6R: Đế đầu báo chuyển tiếp thường Hochiki

Thông tin chi tiết

– Tích hợp đầu ra chỉ báo từ xa

– Phạm vi điện áp rộng – có thể được sử dụng trong các hệ thống an ninh

– Thiết kế chắc chắn

– Kết nối nhanh qua kẹp cáp vuông

– Chấp nhận cáp 2,5 mm

– Khe lưỡi lê, lực chèn thấp cho máy dò

– Được chấp thuận bởi LPCB

Sản phẩm cùng seri: 

  1. YBO-R/6RS.
  2. YBO-R/6RN.
  3. YBO-R/6PA.