YBN-R/6: Đế đầu báo thường

YBN-R/6: Đế đầu báo thường

Thông tin chi tiết

  • Thiết kế hồ sơ 8mm
  • Twin Fire đèn LED cho phép 360 ° xem
  • Đầu ra chỉ báo từ xa
  • Thiết kế chắc chắn và điện tử miễn phí
  • Kết nối nhanh qua kẹp cáp vuông
  • Chấp nhận cáp 2.5 mm ²
  • Khe Bayonet, lực chèn thấp cho máy dò