YBD-RA: Đế gắn đầu báo cháy

YBD-RA: Đế gắn đầu báo cháy

Thông tin chi tiết

 

  • Tương thích với phần lớn các căn cứ Analog và thông thường hiện có
  • Màu sắc phù hợp với tiêu chuẩn Hochiki Analog và cảm biến truyền thống/Detector/cơ sở phạm vi
  • 4 Pre-moulded knock-outs cung cấp vào cửa dây
  • Cấu hình thấp-chỉ 16mm