CSB-E: Đế báo cháy có âm thanh

CSB-E: Đế báo cháy có âm thanh

Thông tin chi tiết

  • Thiết kế mạnh mẽ.
  • Mức tiêu thụ hiện tại thấp.
  • Dễ dàng cài đặt.
  • Tối đa 93 dB (A) @ 1 meter (giai điệu 1).
  • 32 người sử dụng lựa chọn tones và 3 khối lượng người dùng.
  • Nắp khóa có sẵn (CS/CAP).

Cùng seri : CSB-E (WHT) – CSBB-E(WHT)