ACC-EN(WHT)-SCI: Đầu báo nhiệt quang có cảm biến

ACC-EN(WHT)-SCI: Đầu báo nhiệt quang có cảm biến

Mã sản phẩm: ACC-EN(WHT)-SCI

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật:

– Chế độ người dùng có thể lựa chọn

– Kết hợp các yếu tố quang và nhiệt

– Yêu cầu đế gắn YBV-R / 4

– Có thể tháo rời, buồng hiệu suất cao

– Kiểm soát xung / không đập từ bảng điều khiển (1)