VEU-A00 & VEU-A10: Đầu báo khói dạng hút thông thường

VEU-A00 & VEU-A10: Đầu báo khói dạng hút thông thường

Mã sản phẩm: VEU-A00 & VEU-A10

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật

– Phạm vi độ nhạy rộng nhất: 0,0003 – 6,25% / ft.

– Tổng số ống tối đa: 2.624ft.

– Tối đa đường ống duy nhất: 524ft.

– Công nghệ buồng phát hiện FLAIR.

– Lọc nhiều giai đoạn và bảo vệ quang học.

– Màn hình LCD tích cực.

– Giám sát lưu lượng trên mỗi cổng.

– Đăng nhập sự kiện mở rộng lên tới 20.000 sự kiện.