Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

Mã sản phẩm: GST-GMC
Hãng sản xuất: GST
Xuất xứ: China

Thông tin chi tiết

Phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

 

GST GMC
GST GMC

Thông tin chi tiết : Về phần mềm giám sát đồ họa GST GMC

– Màu sắc điều khiển đồ họa và hiển thị hệ thống, cung cấp một hoàn chỉnh cửa sổ trên các hệ thống phát hiện cháy và thiết bị phụ trợ.
– Tương thích với tất cả các hệ thống báo cháy địa chỉ GST
– Kiểm soát mật khẩu đa cấp cho quản lý hệ thống thuận tiện
– PC not included