Phần mềm đồ họa Hochiki Graphix GUS1-4

Phần mềm đồ họa Hochiki Graphix GUS1-4

Mã sản phẩm: GUS1-4
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

 Phần mềm đồ họa Graphix Hochiki GUS1-4


Mô tả: Phần mềm đồ họa Graphix Hochiki GUS1-4


 

 – Lựa chọn hiển thị theo văn bản, đồhọa, và danh sách khi sự kiện xảy ra.

 – Phân tích sự kiện đa năng với khả năng lọc mạnh mẽ

 – Lưu trữ hồ sơ trong mạng

 – Tập trung kiểm soát và hiển thị cho tất cả các tủ trong mạng

 – Khả năng nhập tập tin cấu hình từ phần mềm Loop Explorer. Chỉ cần đơn giản kéo và thả đầu báo và mô đun từ danh sách thiết bị lên bản đồ đồ họa.

– Nhiều gói giấy phép cho phù hợp với kích thước của mạng kết nối số thiết bị trong mạng.