Kết nối hai trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki bằng cáp quang

Kết nối hai trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki bằng cáp quang

 

Trung tâm báo cháy Hochiki địa chỉ được sản xuất theo dạng Module lắp ghép, khi muốn trở thảnh 1 hệ thống lớn, các tủ cần kết nối với nhau, tối đa lên tới 64 tủ trên một mạng, Vấn đề kết nối các tủ với nhau bằng cáp thông thường sẽ bị hạn chế khoảng cách giữa 2 tủ. Để giải quyết vấn đề này giải pháp sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu ( Quang – SR485 ) và ngược lại

  • Khoảng cách truyển tối đa 20Km
  • Độ ộn định cao
  • Tiết kiệm chi phí

Hình ảnh

Kết nối hai trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki bằng cáp quang
Kết nối hai trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki bằng cáp quang
Kết nối hai trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki bằng cáp quang
Kết nối hai trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki bằng cáp quang