Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tại 500kw Sông Mây

Lắp Đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tại 500kw Sông Mây

 Sau một thời gia thi công khẩn trương Công Ty Quốc Nam đã hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động cho máy biến áp 500KV tại trạm biến áp 500KV Sông mây

Trạm biến áp 500kV Sông Mây

 Do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư,
Ban Quản lý các Công trình Điện miền Nam đại diện quản lý điều hành công trình.
Đây là một trạm biến áp có tầm quan trọng to lớn trong việc truyền tải và cung cấp điện năng cho khu vực phía Nam, với quy mô khá lớn bao gồm :
– 1 MBA 500/220/22kV công suất 600MVA (gồm 3 MBA 1 pha 200MVA), dự phòng lắp đặt MBA thứ 2: 500/220/22kV công suất 600MVA.
– 1 MBA 220/110/22kV công suất 250MVA, dự phòng lắp đặt MBA thứ 2: 220/110/22kV công suất 250MVA.
– 5 ngăn lộ 500kV, 8 ngăn lộ 220kV, 6 ngăn lộ 110kV

 

CAM00505

Kiểm tra bản vẽ thi công

 

CAM00514

Kiểm tra van chữa cháy cho máy biến áp

 

CAM00520

Kích hoạt dàn phun sương khi có sự cố cháy máy biến áp

 

Video nhiệm thu hệ thống chữa cháy tại 500KW Sông Mây