PB-SA: Nút nhấn ngừng xả khí Hochiki

PB-SA: Nút nhấn ngừng xả khí Hochiki

Thông tin chi tiết

PB-SA là một hệ thống nút nhấn hành động kép (nâng và đẩy) hủy bỏ.PB-SA được kết nối thông qua các kết nối khối đầu cuối.

Bảo vệ chống kích hoạt ngẫu nhiên
– Chìa khóa để thiết lập lại
– Tấm ốp inox
– Nhựa nhiệt ổn định tia cực tím
– Tuân thủ ADA
– Chuẩn UL