EL-2: Bảng điều khiển Hochiki FIREscape

EL-2: Bảng điều khiển Hochiki FIREscape

Thông tin chi tiết

Bảng điều khiển ánh sáng khẩn cấp EL-2 có hai dòng, mỗi dòng có thể chứa 127 dấu hiệu thoát, đèn đường hoặc các đơn vị I/O. EL-2 cung cấp điện áp hoạt động cho các đơn vị ánh sáng trong điều kiện bình thường, trong khi cũng hoàn thành việc kiểm tra và giám sát liên tục các thiết bị trên hệ thống. Tất cả các thông tin theo dõi sự kiện được lưu trong bộ nhớ của bảng điều khiển, và điều này có thể được truy cập bởi một kết nối EL-KP phím pad được chấp thuận cho BS EN 62034

CHÚ ý: phải được sử dụng kết hợp với máy biến áp EL-35V

Các tính năng chính

  • Tuân thủ BS5266
  • Hỗ trợ 2 đường chiếu sáng với 127 điểm trên mỗi dòng
  • Slim Profile-chỉ có 100 mm sâu
  • Thiết kế mạnh mẽ