Đế đầu báo khói Apollo 45681-210APO

Đế đầu báo khói Apollo 45681-210APO

Mã sản phẩm: 45681-210APO
Hãng sản xuất: Apollo
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Đế đầu báo khói Apollo 45681-210APO 

q9


  Thông tin kỹ thuật: Đế đầu báo khói Apollo


–  Khói XP95 và nhiệt đều thích hợp với đế XP95 .

–  Cable kết nối lên đến 2.5mm đường kính được thực hiện thông qua captive cáp kẹp.

–  L1– line IN and OUT, double terminal

–  L2+ line IN and OUT, double terminal

–  +R remote LED positive supply, double terminal

–  -R remote LED negative supply, double terminal

q10