Mô đun 3 ngõ vào/ra có chức năng cách ly sự cố Apolo 55000-588APO

Mô đun 3 ngõ vào/ra có chức năng cách ly sự cố Apolo 55000-588APO

Thông tin chi tiết

Mô đun 3 ngõ vào/ra có chức năng cách ly sự cố Apolo 55000-588APO

q16

Thông tin kỹ thuật Mô đun 3 ngõ vào/ra có chức năng cách ly sự cố Apolo 55000-588APO

–  XP95   3 Channel Input / Output Unit là loop hỗ trợ và hoạt động ở 17-28V DC với giao thức xung điện áp 5-9V.

 LED enabled

–  Switch-on surge, max 150ms       6.5mA

–  Quiescent, 20kΩ EOL fi tted        3mA
–  Switch inputs closed                      6mA
–  Relays operated                              5.5mA
–  ‘Worst case’ ie 3 switch inputs closed, 3 relays operated, 6 LEDs on 7.5mA

 LED disabled
–  Switch-on surge, max 150ms            6.5mA
–  Quiescent, 20kΩ EOL fi tted             3mA
–  Switch inputs closed                           4mA
–  Relays operated                                    3.5mA

 

q17

CÔNG TY TNHH K THUT  CÔNG NGH QUC NAM 

114/26 Dương Qung Hàm , P. 5, Q. Gò Vp , TP.HCM

ĐT: 08 39858875 Fax : 08 39858875  Hotline: 0938 315 299

Website : https://quocnam.com.vn/      Email: pcccquocnam@gmail.com