Bộ nguồn phụ Hochiki

Bộ nguồn phụ Hochiki

Mã sản phẩm: FN-400X-R220/ 600 /800 /1024
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: USA

Thông tin chi tiết

Bộ nguồn phụ Hochiki


Thông số kỹ thuật : Bộ nguồn phụ Hochiki FN-400X-R220/600/800/1024


 

FN-300-ULX:

– 24VDC or 12VDC rated @ 2.5 amps max
– Input 115VAC / 60Hz, 1.45 amps
– 12VDC or 24VDC selectable output
–  Maximum charge current 0.7 amps
– Enclosure size of 13″H x 13.5″W x 3.25″D

FN-400-ULX:

 – 24VDC or 12VDC rated @ 3 amps max
 – Input 115VAC / 60Hz, 1.45 amps
 – 12VDC or 24VDC selectable output
 – Maximum charge current 0.7 amps
 – Enclosure size of 13″H x 13.5″W x 3.25″D

FN-600-ULX:

– 24VDC or 12VDC rated @ 6 amps max
– Input 115VAC / 60Hz, 1.9 amps
– 12VDC or 24VDC selectable output
– Maximum charge current 0.7 amps
– Enclosure size of 13″H x 13.5″W x 3.25″D

FN-1024-ULX:

 – 24VDC or 12VDC rated @ 10 amps max
 – Input 115VAC / 60Hz, 4.4 amps
 – 24VDC output
 – Maximum charge current 3.6 amps
 – Enclosure size of 15.5″H x 12″W x 4.5″D