LA303H1-10: Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki L@titude

LA303H1-10: Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki L@titude

Thông tin chi tiết

• Lên đến 24 phím chức năng mềm có thể lập trình được
• Tối đa 64 tài khoản đăng nhập người dùng
• Cháy và dây cứng gặp sự cố định tuyến đầu vào và đầu ra
• Mô-đun điện tử và có thể mở rộng
• 400 điểm phụ trên mỗi vòng lặp (800 điểm cho mỗi vòng lặp)
• Tùy chọn để đảo ngược đầu vào và đầu ra của đảo ngược
• 5.000 nguyên nhân và hiệu ứng có thể lập trình được, hơn 50.000 đầu vào và đầu ra
• Có thể được nối mạng với chức năng lập trình
• Lập trình qua cổng USB sang PC hoặc thẻ nhớ

LA303H1-10/ LA302H2-10/ LA303H3-10/ LA303H4-10/ LA903H5-10 sản phẩm cùng seri