LA-WLDM: Module phát hiện rò rỉ nước

LA-WLDM: Module phát hiện rò rỉ nước

Mã sản phẩm: LA-WLDM

Thông tin chi tiết

  1. LA-WLDM Cho phép kết nối cáp phát hiện rò rỉ nước hoặc.
  2. Đầu dò phát hiện rò rỉ nước.
  3. Kết nối trực tiếp với vòng lặp của địa chỉ.
  4. Bảng điều khiển LEAKalarm.
  5. Bộ cách ly ngắn mạch tích phân.
  6. Đèn LED báo động màu xanh trên mỗi mạch phát hiện.