Cây thử đầu báo khói, nhiệt

Cây thử đầu báo khói, nhiệt

Thông tin chi tiết

Cây thử đầu báo khói, nhiệt

d36

solo


Đặc điểm


 

– Sử dụng để kiểm tra đối với đầu báo nhiệt và đầu báo khói.

– Đầu thử  được điều chỉnh linh hoạt. Nó có năm phần và có thể mở rộng từ 1.44M đến 5m.

 


AH-03128


 

– Loại bỏ thiết bị được thiết kế cho AH-031 có thể sử dụng cho hàng loạt model như (AH-0311, AH-0315 và AH 0316).

– Cực mở rộng trên đầu thiết bị thử nghiệm cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận các đầu dò.

– Ngọn đuốc khí kèm theo nhiệt độ của nó có thể được điều chỉnh.

– Các thử nghiệm đầu dò khói có thể phun khoảng 500 lần.

 


AH-07128


 

– Sử dụng với mô hình. 8011, AH-0715 và 8016.