AH07128: Bộ kiểm tra báo khói, nhiệt Horing

AH07128: Bộ kiểm tra báo khói, nhiệt Horing

Mã sản phẩm: AH07128

Thông tin chi tiết

– Sử dụng với mô hình. 8011, AH-0715 và 8016.

  • Sử dụng để kiểm tra các đầu báo khói nhiệt
  • Cây thử có thể điều chỉnh độ dài 1,44-5 mét
  • Thao tác đơn giản và dễ sử dụng
  • Trọng lượng rất nhẹ
  • Dùng tháo lắp, thử đầu báo trên trần cao
  • Xuất xứ: HoringLih – Taiwan