AH-03128: Cây thử khói và nhiệt Horing

AH-03128: Cây thử khói và nhiệt Horing

Mã sản phẩm: AH-03128

Thông tin chi tiết

  • Sản phẩm sử dụng để test đầu báo nhiệt và đầu báo khói.
  • Dụng cụ rất linh hoạt.
  • Có thể mở rộng từ 1.44m đến 5 m.
  • Cực mở rộng cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận với các đầu dò.
  • Có thể dùng để test đầu báo khói khoảng 500 lần.