Thiết bị an ninh

Thiết bị báo động chống trộm pyronix cho văn phòng, nhà xưởng kho bãi KX-10DP, KX-15DT,MATRIX-6/816