Module điều khiển DXC 020-909 & 020-910

Module điều khiển DXC 020-909 & 020-910

Mã sản phẩm: 020-909/ 020-910
Hãng sản xuất: UK
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Module điều khiển DXC 020-909 & 020-910

DXc Compact Mimic cho phép các chỉ số khu vực ‘bản đồ sàn’ địa lý được xây dựng cho các tình huống trong đó tăng độ rõ nét của vị trí cháy được yêu cầu ở trên được đưa ra bởi các chỉ số khu vực được đánh số tiêu chuẩn.

Compact Mimic là một hệ thống có thể mở rộng phù hợp cho các ứng dụng ‘tiêu chuẩn’ hoặc phức tạp hơn, nơi màn hình bắt chước được yêu cầu kết hợp với các bảng điều khiển lửa DXC.

  • Số bộ phận: 020-909/ 020-910
  • Kích thước nhỏ gọn
  • Cung cấp 16 đầu ra