Cáp điều khiển giao diện Morley 020-891

Cáp điều khiển giao diện Morley 020-891

Mã sản phẩm: 020-891
Hãng sản xuất: UK
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Cáp điều khiển giao diện Morley 020-891 được sử dụng để lập trình phạm vi Morley IAS của bảng điều khiển báo cháy địa chỉ tương tự.

  • Mã sản phẩm: 020-891
  • Phiên bản USB