Bộ thẻ kết nối mạng Morley IAS 795-099

Bộ thẻ kết nối mạng Morley IAS 795-099

Mã sản phẩm: 795-099
Hãng sản xuất: UK
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Morley IAS 795-099 là bộ thẻ nối mạng được thiết kế để sử dụng với dải bảng điều khiển báo cháy địa chỉ tương tự của Morley DXc.