Chuông Đèn Nút nhấn GST

Chuông báo cháy GST-JL, Nút nhấn khẩn GST DC-9204, Còi đèn chớp báo cháy GST C-9401