SDP-3: Hộp gắn đầu dò ống

SDP-3: Hộp gắn đầu dò ống

Thông tin chi tiết

  • Phù hợp với một trong hai hình vuông hoặc phần tròn ống dẫn (với khung thêm)
  • Hệ thống lấy mẫu không khí một ống
  • Lắp đặt/bảo trì đơn giản với kết nối thân thiện với cài đặt của cáp
  • Cung cấp với tiêu chuẩn 600mm lấy mẫu ống