Bình chữa cháy và phụ kiện

Thiết bị chữa cháy đầu phun sprinlker TYCO bình chữa cháy cuộng vòi lăng phun,bình chữa cháy cầm tay