OSID-EHE/EHI: Hộp bảo vệ ngoài trời

OSID-EHE/EHI: Hộp bảo vệ ngoài trời

Thông tin chi tiết

– IP66, Nema 4-4X để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.

– Hình ảnh mở thêm xem cho LEDS báo động và lỗi.

– Lối vào dành riêng cho cáp OSP-001 FTDI.

– Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng – mở và thoát cho hệ thống dây điện.

– Bảo vệ chống bụi và nước.